Středa 25. května

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé.
1Pa 29,11


Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny.
1Tm 2,5–6


Verš z První knihy letopisů sleduje Boží spasitelné dílo. Uvádí nás v úžas nad působením Boha ve všech maličkostech našeho života. Upozorňuje nás, abychom Boha nepřehlédli v aktuálním dění po celé zemi. Vede nás k úvaze, zda je Bůh opravdu ve všem, nebo jsou okamžiky, místa a situace, v nichž Bůh chybí. Potvrzuje Boží svrchovanost. Zve nás, abychom hojně užívali všechny plody Boží lásky a milosti, jimiž se k nám ve své milosti sklání. Bůh před nás rozprostírá svou velikost, sílu, skvělost, stálost a velebnost a nabízí nám, abychom coby Boží děti těchto darů užívali.
Milý Otče, dej, ať skrze Ducha, který z tebe vychází, jsme schopni vidět tvé spasitelné dění v nás. Děkujeme ti, že jsi nám seslal Spasitele, který je naším Pánem, a v této Trojici vidíme svou záchranu a lék k životu věčnému.

J 14,7–14 * Ga 3,1–14

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.