Čtvrtek 25. května, Nanebevstoupení Páně

I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu.
Za 6,15


Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě..." Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským."
Sk 9,13.15


Odehrál se skutečný zázrak - zázrak v dějinách. Je postaven chrám a všichni pomáhají. Dodnes, když přistoupíme ke Zdi nářků v Jeruzalémě, je cítit monumentalita Hospodinova chrámu. Je to memento, avšak pro nás. Jak pomíjivá je vezdejší stavba! Zde jasně platí výrok: "Vy jste chrámem Boha živého." Proto se dnes Boží chrám nestaví z cihel ani z kamene. Staví se vztahem člověka k člověku a vrcholem tohoto vztahu je konstatování: "A chudým je zvěstováno evangelium." Projev vztahu je reflexí na hloubku víry. Pavel pod svým původním jménem Saul pronásledoval křesťany v hloubce vlastní víry. Nebyl to však požadavek Boží, ale lidský. Víra se projevuje jedině láskou. Víra nemůže používat inkviziční nástroje.
Bože, dej, aby náš projev víry nebyl v rozporu s tvými požadavky.

L 24,(44-49)50-53 * Sk 1,3-4(5-7)8-11 * Ž 47

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.