Čtení na 25. května 2012

Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu.
Dt 26,10.11


Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Ef 5,20


Vděčnost je nejlepší odpovědí na situaci, kdy poznávám, že nejsem sám, že jsem předmětem Hospodinova zájmu, že ví, zda jsem ještě jinde než jen v matrice, na poště či na finančáku. Vděčnost je základní notou, základním nápěvem života víry. Vděčnost má velmi blízko k hudbě. Jak jedno turecké přísloví říká: "Pro vděčného člověka je šumění listí hudbou, pro nevděčného je i hra na flétnu či na harfu protivným hlukem." Záleží na tom, komu být vděčný. Máme původce i cíl vděčnosti. Ve vděčnosti je veliká síla. Jakmile se v nás probudí, je to jako bychom se napili z pramene průzračné vody opakovaně, každý den. Vděčnost je jako základní nápěv můj, tvůj, nás všech, je to základní kámen rodiny a každého společenství. Mám za to, že každodenně pěstovaná vděčnost v dobách hojnosti je nejlepší přípravou na chvíle a okamžiky smutku, nedostatků ve vztazích i v čase loučení. Díky vděčnosti totiž nezůstává hořkost, ani výčitky. Díky vděčnosti se člověk může vždy v dobrém ohlížet zpět. Pokusme se o to také dnes.

J 19,25-27 * Tt 2,11-15

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.