Čtení na 25. května 2015

V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům.
Iz 11,10


Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.
L 2,30-32


Kořen Jišajův je Ježíš Kristus, Boží Syn. Vztyčená korouhev je Kristův kříž na kopci Golgotě za Jeruzalémem. Po Ježíšově vzkříšení a odchodu do nebe byl seslán Duch svatý. On nyní ukazuje na Ježíše, trpícího a oslaveného Beránka, skrze kterého dosahuje věčného života každý, kdo v něj věří. Zpráva o Božím Synu byla už roznesena skoro do celého světa. Žádná jiná kniha než Bible není vydávána v tolika výtiscích, překládána i do kmenových jazyků. Viděly už tvé oči vírou toto spasení? Viděl jsi už toto světlo, které je zjevováno nám pohanům? Věříš v Ježíše Krista? Pak jásej a raduj se ze svého spasení a buď vděčný, protože sám Bůh se ti dal poznat.
Pane Ježíši, děkuji, že jsi mne, ztraceného hříšníka, našel.

Mt 16,13-19 * 1K 12,4-11 * Ž 51,12-14

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.