Pondělí 25. května

Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.
Ž 5,4


V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry.
Ef 6,18


Jsme pozváni k rozhovoru s Otcem. Žalmistova zkušenost nám připomíná, že je to dobrý začátek každého dne. Stejně tak je dobré na Boha očekávat, a dokonce je dobré být připraven i k oběti. Může to být oběť času, trpělivosti, přímluv a modliteb a někdy i ochoty naslouchat jeho hlasu. Ochoty připustit, že věci se mohou dít jinak, než bych si přál. Možná nám někdy připadá, že na ranní ztišení není dost času, během dne nám myšlenky poutají záležitosti všedního dne a večer jsme už tak unaveni, že na očekávání na Boha nám nezbývá dost sil. Ale každé ráno jsme postaveni před otázku, čemu dáme dnes přednost. Dnešní ráno je novou příležitostí, zkusme ji využít.
Děkuji ti, Bože, že mám i dnes milost se s tebou setkat; upevni mě v rozhodnutí hledat tě každý den hned zrána.

Ez 11,14–20 * 1Tm 6,11–16

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.