Sobota 25. května

Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině, naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem.
Iz 33,5-6


Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
J 1,16


Budoucnost je jedním z faktorů, který významným způsobem ovlivňuje naši přítomnost. Pokud jí věnujeme mnoho pozornosti, zabíjí naši současnost. Pokud jí věnujeme pozornosti málo, může to, co přijde, naše současnost silně zkomplikovat. Pán Bůh vystupuje jako ten, kdo chce usměrňovat naše myšlení a chce se stát garantem věcí příštích. Postavme proti tomu, co jsme zdědili, vydělali či jiným způsobem získali, jistou neotřesitelnost, tedy záchranu od toho, čeho se sami nemůžeme zbavit. Jako přidanou hodnotu dodejme moudrost a poznání, respekt a zodpovědnost za všechno, co děláme. Při tomto součtu můžeme konstatovat, že Bůh ze své plnosti nabízí hodnoty trvalé, které sahají mnohem dál, než jsme schopni se dopočítat.
Vzýváme tě, Bože, Pána času, abys nás obohatil podle svého slova, ať získáme moudrost srdce. Amen.

Sk 18,1-11 * Sk 4,13-22

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.