Čtení na 25. května 2011

Ubožák nebude zapomenut navždy, naděje ponížených nezhyne navěky!
Ž 9,19 B21


Bohatý těžko vejde do království nebeského.
Mt 19,23


Chudoba? Jen to ne! "Pane Bože zbav mne chudoby!" Často voláme k Bohu podobně a prosíme o jeho ochranu před nemocí, nebezpečím nebo nedostatkem. Říkáme to jinými slovy, ale jde o totéž. Nechceme se dostat do existenčních problémů, chceme se mít dobře. Chudoby se bojíme. Možná jsme ji nezažili, ale tušíme, že skutečná chudoba je zlá. Chudoba není biblickým ideálem. Proto žalmista povzbuzuje: "Ubožák nebude zapomenut." Je tu zaslíbení naděje pro budoucnost. Novozákonní text nám však připomíná, že i druhý extrém, bohatství, může být naším problémem na cestě za Pánem Ježíšem. Chudoba ne, bohatství tedy také ne. Co nám zůstává? Vděčnost, skromnost, spokojenost a štědrost. Učme se žít životem spokojeného křesťana.

Ř 15,14-21 * S 16,15 - 17,23

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.