Sobota 25. května

Plesejte Bohu, naší síle!
Ž 81,2


Modliti se budu duchem, a modliti se budu i myslí. Plésati budu duchem, a plésati budu i myslí.
1K 14,15 (K)


V mnoha žalmech, vždy znovu a znovu, vyzývá žalmista, aby lid plesal Bohu, radoval se z jeho síly. Plesat znamená radovat se, jásat. Oč méně často toto slovo užíváme, o to je pro spokojený život důležitější jeho obsah. Proto plesejme Bohu, naší síle. Radujme se, navštěvujme shromáždění, pějme písně, modleme se, čtěme žalmy. Buďme radostným Božím lidem.
Pane, vzdaluj ode mne smutek i zasmušilost. Na tvář mi vrať úsměv a na rty smích. Chci plesat nad podivuhodnými věcmi, kterými mne zahrnuješ, nad setkáními, kterými mne obohacuješ. Dáváš mi sílu ráno vstát i večer ulehnout. Den co den mi dávej radost.

J 6,60-69 * 2S 19,9b-41

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.