Pátek 25. května

Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to bude sníženo.
Iz 2,12


Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: „Náš otec jest Abraham!“
L 3,8


Satan je dobrý satirik. To se mu musí nechat. Pyšné a povýšené jakoby schválně vysypal z pytle cestou do pekla. A oni hrají na svém pozemském pódiu s neochvějnou jistotou vyvolených. To vidíme každý den, v každý okamžik, všude. Mrknu a vidím. Žvanění, chlubení, otevřenost v tom, co má zůstat skryto. Povrchnost, hloupost, dutost. To všechno musí Hospodin smést, aby mohl vyvýšit ty z nás, kteří pracují tiše, racionálně, bez povšimnutí médií. Ti opravdově prokazují službu bližním. Nehledí na tituly, zář reflektorů. Jejich vzezření je prosté. Zkusme uvažovat podobně jako náš Pán a vyvyšovat ty, kteří tvoří hodnoty, bez nichž se v naší časnosti neobejdeme.
Pane, prosím tě, uč mne cenit si těch, kteří ceněni nejsou, a přehlížet vše, co není v souladu s Božími přikázáními.

Ga 3,1–5 * Žd 10,32–39

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.