Úterý 14. září

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.
Ž 41,2


Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Mt 5,7


Jak to přijde, že někdo má pochopení pro nuzného a jiný zase ne? Rodíme se s tím? Nebo se to teprve učíme? Jsou lidé, kteří nemohou minout žebráka, aniž by ho obdarovali, a jsou jiní, kteří ho velikým obloukem obejdou. Udivují mě rychlé soudy některých „spravedlivých zdravých“, kteří nepotřebují lékaře. Rozumí všemu na světě, jen chudákovi ne. Utrpení a bolest, které někdy prožíváme, nás učí větší citlivosti v chápání bídy druhých. Proto se nedivíme, když na nás přicházejí, dokonce jsme za ně s odstupem času i vděčni, neboť jsme vyučeni většímu soucitu s trpícími. Jestliže jsme sami došli milosrdenství, naše povzbuzení má váhu a nikdy není laciné.
Pane, odpusť mi tvrdé srdce vůči nuzným a nauč mě rozumět trpícím.

1Tm 6,(3–5)6–11a * Neh 12,27–43

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.