Středa 14. září

Avšak Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný.
Jr 10,10


Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.
1Tm 6,15-16


Pro každého křesťana naprosto jasný a srozumitelný verš. Hospodin je pravý Bůh! Proč je nám to připomínáno? Protože Bůh zná naše srdce. Musíme si neustále připomínat, že Bůh má být jedničkou v mém životě, v mých myšlenkách, v mé práci i v mém volném čase. Mnoho lidí si myslí, že stačí, když pozveme Pána Ježíše do svého života jako spolucestujícího v našem "autě života". Někteří mu dají místo tam, kde je rezervní kolo. Co kdyby se něco stalo, je dobré mít "pojistku". Jiní dají Pánu čestné místo vedle řidiče. Prorok Jeremjáš nám připomíná, že to vše je málo. Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný. On chce mít "volant" našeho života ve svých rukou.
Pane Ježíši, odevzdávám svůj život do tvých rukou. Ty jsi pravý Bůh!

Sk 9,36-42 * Jr 18,1-12

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.