Čtení na 14. září 2011

Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.
Ž 34,16 B21


Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Mt 6,8


Přichází Boží pomoc. Ten, který přebývá na vyvýšeném místě, Stvořitel nebe i země, vidí a slyší všecko. Vidí a slyší, když úspěšně kráčíš určitým úsekem života a nevidíš, co je za zatáčkou; když stojíš na křižovatce života a nevíš kudy dál; když voláš z beznadějně hlubokého údolí. Náš nebeský Otec přichází se svou pomocí, proto odstraň vše, co by mohlo bránit jeho požehnání.

Mt 17,14-20(21) * Mt 14,1-12

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.