Sobota 14. září

Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým.
Za 8,8b


Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
Ga 3,29b


Záruka jistoty. Často se nemůžeme spolehnout na nic kolem nás. Jako by se svět točil rychleji a v důsledku toho se věci i rychleji měnily. Třeba ten krámek na rohu má zase jiného majitele a pro chleba budu muset chodit zase o kus dál. Je jen málo věcí, které zůstávají stejné. To v nás působí nejistotu. Potřebujeme být zakotveni. Nepramení ale naše nejistota spíše z toho, že doopravdy potřebujeme někoho, kdo nás bezvýhradně přijímá takové, jací jsme? Někoho, kdo nás miluje? Miluje nás i přes naše chyby, které mnohdy ani my sami nemůžeme na sobě vystát, protože se tak rychle a sami změnit nedokážeme. Bůh nás zve mezi svůj lid. A své pozvání zaručuje smlouvou: "Pokud se staneš mým člověkem, budu vždy s tebou." Nezáleží na tom, jací jsme, ale na něm. On je ta jistota, protože on je věrný.
Panovníku Hospodine, tak jako jsi kdysi uzavřel smlouvu s Izraelem, uzavíráš ji i s námi. Jsme tvůj lid. Prosíme, odpusť nám, když tuto úžasnou jistotu míjíme zahleděni do sebe. Amen.

L 6,20-26 * Neh 13,15-22

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.