Čtení na 14. září 2015

Neboť v moci podsvětí mě neponecháš.
Ž 16,10


Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!
Ř 7,24-25


Slovo "podsvětí" nám zní spíš pohansky než biblicky. Bible nezná "říši mrtvých", ale pouze smrt jako cestu k Bohu nebo od Boha. Josefa jsem poznal už jako starého muže, který věrně doprovázel svoji manželku na bohoslužby. Ale jeho světem byl les a hospoda. Navštívil jsem ho v nemocnici před operací a ptal jsem se, zda už se odevzdal Bohu. Odpověděl, že dosud ne, ale chtěl by to udělat. "Tak to povězte Bohu." "Ale já to neumím." Zeptal jsem se ho, zda by chtěl opakovat modlitbu po mně; nikdy předtím jsem to ještě nedělal. Souhlasil. Odevzdali jsme tedy Josefa Pánu Ježíši spolu a on po mně opakoval modlitbu se zvláštní naléhavostí. Tři dny po operaci zemřel. Pověděl jsem jeho manželce o naší modlitbě a ona si blaženě oddechla: "Tak přece se sejdeme u Pána." Je to možné? "Díky Bohu! Je to možné skrze Ježíše Krista, našeho Pána" (Ř 7,25 dle překladu O. Petrů).
Pane Ježíši, jenom pro tvůj kříž smíme chápat smrt jako bránu do věčnosti.

Fp 4,8-14 * Mt 17,22-27

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.