Pondělí 14. září

Ty však budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele.
Iz 41,16


Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil.
Ř 5,11


Bůh je důvodem k jásání a chlubení. Přesněji, Bůh je tím jediným správným důvodem k chlubení a jediným stálým důvodem k jásání. Navzdory tomu, že ve světě kolem nás je mnoho lidí, kteří vidí život věřícího jako život promarněných příležitostí k radovánkám, jako život omezený a nudný, je život věřícího životem jásavé radosti a úlevy. Jásavé radosti z Hospodina, z jeho milosti, které se mi v Kristu dostalo, a úlevy z toho, že se nemusím poměřovat s druhými a chlubit se sám sebou, nýbrž mohu se plně a cele chlubit svým Bohem! Přijde den, kdy bude naše radost i naše vychloubání ospravedlněno i v očích těch, kteří se nám dnes vysmívají. Kéž by jim Bůh dal milost porozumět všemu už teď, skrze naše dnešní jásání a chlubení!
Pane, pomoz mi, abys mojí největší chloubou a radostí byl ty sám.

Dt 26,1–11 * 2K 4,1–6

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.