Sobota 14. září

Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást.
Ez 34,23


Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ony znají mne.
J 10,14


Jsme ovce? Tupé stádo, které jde poslušně i na porážku? Poslouchá a neptá se? Máme vůbec takoví být? A co ten pastýř? Proč by nás měl někdo vést? Ale co když to je někdo, koho znám a on zná mě? Vždycky mě pozná, i když jsem životem zablácený. Pozná, že právě já chybím, ať už je stádo sebevětší. A právě kvůli mně nasadí i život. Ne kvůli svému živobytí, ale opravdu kvůli mně. Už pro mě a pro tebe svůj život nasadil až do hořkého konce. A udělá to znovu. Nemusím být stádní typ, abych ho následoval. A přece mě přivádí k ostatním, kteří bývají právě tak ztraceni jako já. Nechci-li tomu říkat stádo, pak tedy společenství. Církev. Třebas ne jednotná ve slovech a činech, ale přece jen mající toliko jednoho společného pastýře.
Ježíši Kriste, pastýři náš, prosím tě, veď nás dobrou cestou.

Iz 57,15-19 * Mt 15,1-20

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.