Sobota 14. května

Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
Pl 3,22–23


A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
2K 4,16


Nasledovanie Krista je veľmi ambivalentné. Na jednej strane človek, ktorý poznal nesmiernu cenu Božej milosti a bol doslova uchvátený darom v Kristovi Ježišovi, nemôže inak, ako niesť túto zvesť ďalej. Zároveň však nasledovanie so sebou prináša prekonávanie mnohých nových prekážok – ľudských slabostí, príkoria, utrpenia i prenasledovania. Nasledovanie Pána Ježiša tak znamená opakovane čeliť otázke: Má to cenu? – Má. Ako v nasledovných riadkoch píše apoštol Pavol: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám prenesmiernu hojnosť večnej slávy.“ Pamätaj teda, človeče, že ako každé ráno vychádza slnko (hoc aj za mrakmi), tak sa obnovuje nevyčerpateľné milosrdenstvo Božie. Pamätaj, človeče, na rozprávku Soľ nad zlato. Ako sa nemíňala soľ v soľničke, tak sa nemíňa ani Božia láska k nám.
Daj mi, prosím, Pane, silu nasledovať ťa vytrvale do konca.

Zj 22,1–5 * 3J 1–15

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.