Neděle 15. září, 13. neděle po Trojici

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Ž 18,2


V tom městě byla žena hříšnice. S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem.
L 7,37.38


Jak snadné je říct: Miluji všechny lidi, miluji Boha či svou ženu. Jak těžké je říct: Miluji tebe. Právě tebe. Říct to nahlas a přede všemi. Miluji-li opravdu vroucně, hlas se mi zajíká, slova nedostávají. Jak to jen vyjádřit? Tady už slova kolikrát nestačí, a když, tak mohou znít i prázdně a jaksi nepatřičně. Ale ať vypadám nepatřičně! Lépe to vyjádřit nedokážu, jako ta žena hříšnice. Je-li pravá láska nezasloužená a bezpodmínečná, Boží láska tím spíš. Jsme milováni, každý z nás jednotlivě i všichni společně. A z toho můžeme čerpat sílu, abychom i my milovali skutečně vroucně bližního i Pána Boha.
Hospodine, nauč nás milovat tebe i naše bližní.

L 10,25-37 * 1J 4,7-12 * Ž 78,32-55

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.