Pátek 15. září

Vyschnou snad tyto cizí vody, chladné a bystré? Na mne však můj lid zapomněl.
Jr 18,14-15


Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Zj 3,20


Sedíme v křesle u televize a toužebně si přejeme, aby už konečně někdo zazvonil a vytrhl nás z naší životní letargie. Náš obývák není obyčejným obývákem a naše televize není pouze televizí. Sedíme zavřeni v místnosti svého srdce a sledujeme obrazovku života. Copak na nás Bůh dočista zapomněl? A zatímco se utápíme ve svých životních peripetiích, zavřeni v místnosti svého srdce, Kristus kráčí vedle nás. Naštěstí je už před námi na dohled Emaus.
Až ty, Pane, promluvíš, naše srdce se znovu rozhoří.

Jk 2,5-13 * Nu 22,21-41

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.