Neděle 15. září, šestnáctá po svaté Trojici

Kdyby mě však můj lid uposlechl!
Ž 81,14a


Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil.
Sk 3,19-20


Poslušnost a odpočinutí. Je třeba k poslušnosti Bohu, tedy k poslouchání a jednání podle jeho vůle, překonat svou vůli? Je nutné ji zlomit? Když Susan Wesleyová, matka potomního vůdce metodistického probuzení v Anglii 18. století Johna Wesleye, popisovala své výchovné metody, zmiňovala především poslušnost. Děti byly již od jednoho roku "vedeny k tomu, aby se bály metly a plakaly tiše". A dodala: "Napřed je třeba překonat vůli a vzbudit vědomí poslušnosti." Dost možná to byla jediná cesta, jak ustát výchovu sedCmi dětí, vyučovat je doma a to vše bez výrazné pomoci manžela. Její metody by dnes neuspěly. Nestala se ale dnes poslušnost zcela neznámým slovem? Neztrácí se nám v zapomnění a není nahrazována naší svévolí dokonce i tam, kde jde o náš vlastní život? Vždyť bez obrácení se k Bohu nejde o nic menšího. Jak chceme, aby nám byly odpuštěny hříchy, aniž bychom poslechli jeho hlas volající k pokání? Náš Pán nás vykupuje, začíná s námi opět znovu. Poslechněme ho a poslouchejme ho, pokořme se a buďme poslušní. Jedině on nám může dát obnovující odpočinutí.
Svatý Bože, poslušnost nám dnes zní nemoderně. Nauč nás poslouchat a být poslušnými, když ty voláš. Ty jsi náš život. Amen.

J 11,1(2)3,17-27(41-45) * 2Tm 1,7-10 * L 7,11-16 * Ž 119,153-160

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.