Čtení na 18. září 2011

Povstaň už, Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy!
Ž 82,8 B21


Očekávejte tu slavnou naději slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.
Tt 2,13 B 21


Očekávání. Žalmista volá k Bohu, aby povstal a soudil zemi. Podobně říkají lidé i dnes: "Vidí Bůh, co se to na tom světě děje? Kolik je tu násilí, nepravosti a bídy? Zasáhne už?" Bůh může přijít okamžitě a povolat k soudu všechny národy i každého jednotlivce. Ale on shovívá a čeká jestli bude někdo ještě činit pokání. Žijeme tedy v očekávání, ale víc než Boží soud očekáváme příchod našeho Pána a Spasitele. Očekáváme totiž splnění naděje, že Pán ty, kteří ho milují, vezme k sobě.

L 10,25-37 * J 4,7-12 * Ž 78,32-55

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.