Čtení na 18. září 2015

Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy.
Jr 14,21


A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
1P 5,10


Jeremjáš vyprošuje u Hospodina pro svůj lid pokoj a uzdravení, ale "nic dobrého nepřichází" (v. 19). Neprožíváme podobné úzkosti v nemoci, při ztrátách nejdražších lidí, při ztrátě zaměstnání, při drolení rodiny? Na čem zakládáme naději, že nás Bůh neodmítne (v. 9)? Zakládáme ji na svém utrpení, pokání, snaze o nápravu, na své dobročinnosti? Jeremjáš zná jediný základ naděje: pro Boží jméno. U Izajáše to Hospodin říká ještě výrazněji: "Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti" (Iz 43,25). Pro své jméno, kvůli sobě... Jaké je to jméno, kvůli němuž Bůh neodmítá, vymazává nevěrnosti, zapomíná na hříchy? Ježíš Kristus. V jedné písni zpíváme: "Ve skále, Kristu, zakládám a jiný základ podobá se nebezpečným písčinám."
Pane Ježíši, děkujeme, že v tobě smíme mít naději i v nejtěžších okolnostech života.

L 22,35-38 * Mt 18,21-35

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.