Neděle 18. září, 14. neděle po Trojici

Na Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál a na Hospodinův rozkaz tábořili.
Nu 9,18


Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Ko 3,17


Náš život by se dal popsat jako dlouhá cesta plná křižovatek. Někdy je lehké jít po té správné cestě, někdy je však správná cesta nejasná, dokud se nerozhodneme jednou z cest se vydat. Je důležité ptát se po Boží vůli, když stojíme před různými volbami, avšak nemá to ochromit naši schopnost žít. Bůh nám totiž výslovně neřekne, kterou cestou se na každé z našich životních křižovatek máme vydat. Učí nás však moudrosti, kterou můžeme poznávat skrze Písmo i svůj život. V Boží moudrosti jsme pak povoláni dělat svá rozhodnutí. Není člověk, který by se vždy rozhodl správně. Ale máme útěchu v tom, že ať půjdeme kamkoliv, nikdy nebudeme mimo dosah Hospodinovy milosti.
Trojjediný Bože, děkujeme ti, že nás učíš moudrosti, jak máme svou svobodnou vůli používat ke tvé oslavě.

L 17,11–19 * Ř 8,14–17 * Gn 28,10–22

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.