Sobota 18. září

Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv.
Nu 6,25


Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
J 20,21


V závěru bohoslužby zpravidla přijímáme tzv. Áronské požehnání. Starozákonní verš, který si dnes připomínáme, je jeho součástí. Co pro mě znamená? Především mě naplňuje vděčností, že skrze Ježíšovu oběť patřím k Božímu lidu a požehnání si mohu přivlastnit. Na základě jiného kritéria než mých zásluh se na mě Hospodin usmívá, jeho tvář září. Boží náklonnost se ovšem neprojevuje jen tak, že nám vždy všechno vychází. Realitou a zkušeností mnohých křesťanů je, že Bůh dává prožít milost i tam, kde to z venku není vidět. A tak otevřeme srdce, nastavme dlaně a přijměme Boží životodárnou sílu i dnes.
Bože můj, děkuji ti, že pro mě máš slova požehnání. Děkuji, že mě ujišťuješ o své přízni a naplňuješ mé srdce pokojem.

Mk 12,41–44 * Žd 3,1–19

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.