Čtení na 18. září 2012

Vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh.
Ž 95,2-3


Ježíš řekl: "Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu."
Mk 12,17


Věrný a milostivý Hospodine, tys nám umožnil skrze Pána Ježíše Krista, abychom ti patřili. Skutečnost, že náš život je ve tvých rukách a není už ponechán nemilosrdnému osudu tohoto světa, způsobuje nesmírnou radost a pokoj. Nazýváme tě Pánem, protože dokážeš nasytit naše duše. Pane, pomoz nám osvědčit svou důvěru v tebe i tenkrát, když nás provázíš těžkostmi. Děkujeme ti za radostné úseky života, v nichž můžeme odhalovat tvou věrnost, milost i lásku. Proto tě chceme i dnes oslavovat a z celého srdce se radovat, protože ty máš jistě ty nejlepší plány s naším životem.

1Tm 6,(3-5)6-11a * Jr 21,1-14

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.