Středa 18. září

Hospodine, [...] buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení.
Iz 33,2b


My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.
1Te 5,8


Plánování. Po probuzení začínáme nový den. Plánujeme, co je v něm třeba udělat, nebo rekapitulujeme plány, které jsme načali již den před tím. Máme dojem, že je dávno odstartováno a již od rána nejde nic změnit. Úkoly nám byly zadány nebo jsme si je zadali sami a je třeba je do večera stihnout. Je to vše v pořádku až do chvíle, kdy zjistíme, že jsme na něco zapomněli. Pozvali jsme do svých životů vzkříšeného Krista a najednou se tam nevejde. Nepočítáme s ním. On je tu ale stále. Je naší spásou, obdarovává nás vírou, naplňuje nás láskou, přináší naději. Pokud "je s námi Boží ruka", znamená to prozřetelné, laskavé a otcovské vedení. Měli bychom s ním počítat vždy, když něco plánujeme.
Králi náš, potřebujeme tě mít blízko. Děkujeme, že máme tu výsadu mít tě vedle sebe každý den. Napomeň nás, když se z našich plánů vytrácí to podstatné. Ty sám. Amen.

Mk 5,21-24.35-43 * Žd 2,10-18

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.