Úterý 18. září

Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.
1S 3,9


Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku.
1J 2,24


Existují různé přístupy ke slyšení Božího slova. K Božímu slovu můžeme být lhostejní a dělat, že ho neslyšíme či že se nás netýká. Před Božím slovem můžeme utíkat. Můžeme s Bohem smlouvat o nároku, který na nás vztahuje. Můžeme však také být jeho slovu otevřeni a být připraveni podle něj jednat. Nemůžeme si vymínit, že zrovna nyní, zrovna dnes k nám Hospodin promluví a povolá nás do svých služeb. Můžeme však (a měli bychom) být na takové povolání připraveni a pro něj otevřeni. Takový přístup je pak vskutku pokorou, kterou od nás Pán žádá. Pokorou, která se nezakládá na strachu či poníženosti, ale na důvěře, naději a lásce.
Hospodine, otevři naše oči k vidění, uši k slyšení a srdce k přijetí tvého slova.

Iz 38,9–20 * Kaz 5,9–19

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.