Pátek 18. září

Já Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoří.
Iz 61,8 (B21)


Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání.
1Te 4,6


Mluví se zde o Božím charakteru. Víme, že na Hospodina je spolehnutí, protože je stále stejný, nemění se. Biblická dějeprava ilustruje, jak se vždy stavěl proti zlu ve prospěch spravedlnosti. Vztah k dobru tu Boží ústa vyjadřují vášnivým slovem „miluji“. Právo pro něj není jen tou nejlepší z nabízených možností nebo zajímavým teoretickým principem. Stejně silným slovem se vymezuje vůči zlu. Neváhá ho jasně pojmenovat a odsoudit. Bůh je zapálený aktivista, který neváhá leccos obětovat, aby dosáhl svých cílů. A tak šel na kříž, aby demonstroval proti všemu zlu a prosadil všechno dobro. Jakého dobrého Boha máme!
Dobrý a spravedlivý Bože, děkujeme, že jsi se za nás nehodné zasadil.

J 13,31–35 * 2K 6,1–10

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.