Neděle 18. září, 17. neděle po Trojici

Slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."
Gn 15,1


Protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu.
Žd 6,15


Štít se kdysi používal jako obrana před útočnými šípy nepřítele. Byl dostatečně velký, aby zakryl celého člověka v jeho výšce. Kdo měl štít, byl chráněn. Pán Bůh nám zaslibuje: Neboj se! Já budu tvůj štít, jenž tě spolehlivě ochrání před všemi možnými útoky Božího nepřítele, který usiluje, aby člověk padl. Štít - Pán Bůh - nás ochrání před nebezpečnými vlivy tohoto světa a před věcmi, které by nás úplně zničily nebo nás zavedly na špatnou životní cestu. On zaslibuje, že je naší přehojnou odměnou. Odměnou, která je připravena v jeho království. Náš skutečný domov.
Pane, buď stále mým štítem. Chci být ukryt v tobě. Ty mě chráníš. Tys mě ochránil, když jsi poslal svého Syna jako Spasitele, Zachránce.

Mt 15,21-28 * Ř 10,9-17(18) * Ž 129

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.