Pátek 26. května

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná.
Da 9,14


Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase. Je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.
Ř 3,26


Prorok Daniel zažil Boží spravedlnost ve formě trestu, uloženého nejen některým babylónským králům za jejich pýchu, ale také Izraelcům, které Bůh nechal za jejich hříchy, například modloslužbu, odvést do babylónského zajetí. Možná jsme i my prožili Boží trestající přítomnost a uvědomili jsme si, zač jsme byli potrestáni. Ačkoli každé neštěstí nemusí být Božím trestem. Bůh je však spravedlivý i tak, že poslal Pána Ježíše, aby přijal trest za naše hříchy. Bůh nám chce dát svou spravedlnost, abychom byli očištěni od hříchů, unikli peklu, věčnému trestu, a dosáhli věčného života.
Pane Bože, dej, ať dokážeme odlišit to, co od nás žádáš, od toho, co nám dáváš.

J 19,25–27 * Fp 4,1–9

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.