Sobota 27. května

Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný!
Dt 32,4 (B21)


Že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
1J 3,24


Mojžíš zpívá Hospodinu oslavnou píseň. Je to krátce předtím, než jeho národ vstoupí do zaslíbené země Izrael. Izraelci měli za sebou spoustu zkušeností s Bohem, který je vedl, někdy napomínal a trestal, ale hlavně je zahrnoval svým dobrodiním. Uvědomuješ si Boží přítomnost ve svém životě? Bohu můžeš důvěřovat. Nezradí tě. I tobě dal svá pravidla ve formě Desatera. On je zdrojem morální normy. Není jako člověk, není náladový a proradný. Přijmi jeho napomenutí, která k tobě promlouvá například hlasem tvého svědomí. Jestliže je Bůh věrný, znamená to, že tě miluje, miluje každého člověka. Jsi vděčný Bohu za projevy jeho lásky? On ti žehná v tomto životě, ale také chce, abys věčně přebýval v jeho přítomnosti v nebi. Až tam doceníme Boží věrnost a veškerou Boží dobrotu.
Pane Bože, chceme se na tebe spoléhat a ctít tě nade vše.

Za 4,1–14 * Fp 4,10–23

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.