Úterý 28. listopadu

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.
Ž 119,130


I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla.
Ef 5,8


Nějaký muž vstoupil do haly plaveckého bazénu, aniž by rozsvěcoval světla. Šel ke skokanskému můstku, roztáhl ruce a byl připraven skočit do bazénu. V poslední chvíli jeho zrak zaujal stín jeho těla tvořící kříž, který se rýsoval na zadní stěně bazénu. To světlo, které se dostalo dovnitř okny z osvětlené noční ulice, vytvořilo tento zajímavý úkaz. Neskočil, sešel dolů a stále uvažoval o tom podivném stínu. Když došel až na sám okraj bazénu, zjistil, že v něm není voda. V Žalmu 119 je vícekrát zmínka o světle, které vždy vítězí nad tmou. Kde je světlo, tam je život. Pán nás učinil světlem. Žijme proto jako děti světla.
Prosíme tě, Pane Ježíši, ať tvé slovo proniká do našich srdcí, abychom nabývali rozumnosti. Děkujeme, že jsi nás učinil světlem pro tento svět žijící v temnotě.

Iz 35,8–10 * Mt 25,1–13

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.