Středa 29. listopadu

Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa!
Ž 12,2 (B21)


Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“
J 6,67


Jsou chvíle, kdy nám může připadat, jako by Bůh byl někde daleko. Modlíme se, a přitom si připadáme ve svých problémech opuštěni. Mnohdy nejen to, často jsme vystrašení, dokonce bez naděje. Právě v těchto chvílích je namístě zvolání: Pomoz, Hospodine! Věřící v Ježíše Krista si mají uvědomit, že i když jsou obklopeni zlem, které ve společnosti vládne, mají své problémy a soužení, přesto je Boží moc vždy přítomná a bude nás chránit. To zakoušel Boží lid přes celé věky. Ale v posledních dnech tohoto věku, jak se píše ve 2. listě Timoteovi 3,1–5, budou takové podmínky převažovat.
Pane Ježíši, zůstaň s námi. Ve tvé blízkosti je nám dobře. I my chceme zůstat s tebou. Pomoz nám a veď nás cestou života až do cíle.

1K 3,9–15 * Mt 25,14–30

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.