Pátek 24. května

Jsme daleci toho, opustit Hospodina.
Joz 24,16


Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“
J 6,68


Člověk se pro něco definitivně rozhodne většinou jen několikrát v životě. Takové rozhodnutí totiž znamená také náročný úkol nadále projevovat věrnost tomu, pro co se rozhodl. Izraelci po příchodu do zaslíbené země dostali od Jozua pokyn, aby si vybrali, komu chtějí sloužit – Hospodinu, nebo původním bohům svých praotců, anebo novým místním bohům? Jak vidíme, bohů bylo mnoho a Hospodin jen jeden. Synové Izraele si tehdy vyvolili Hospodina – a z dnešní perspektivy se mu až podnes snaží zůstat věrní. Jestli čtete tyto řádky, je to zřejmě proto, že jste si také vy Hospodina vyvolili. Přeji vám k tomu izraelskou věrnost!
Ty sis nás vyvolil, Hospodine, náš Bože. My se o tom doslechli, a tak jsme si také vybrali tebe. Děkujeme za tvou věrnost, která je větší než ta naše.

Sk 11,19–26 * 1K 11,2–16

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.